ohlášení stavby - banner

Ohlášení stavby

Odkazy na zákony

Stavební zákon
Stavební povolení
Ohlášení stavby

Další odkazy

Zelená úsporám
Ohlášení stavby formulář
Stavební povolení formulář
Plná moc

Ohlaseni-stavby.cz

Rychlý kontakt:
Mobil: 724 601 020
mail: tsmith(zavinac)seznam.cz
Působíme celorepublikově

Doporučujeme:

www.gtx-rekuperace.cz
www.stormservis.cz
www.hypo-credit.cz
www.Stavbyposazavi.cz

Ohlášení stavby

Ohlášení stavby stačí pro stavby k bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Zároveň stavba nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Spolu s ohlášením stavby stavebník stavebnímu úřadu musí nově doložit, že vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich informoval o svém stavebním záměru, ideálně podpis na výkresu situace a výkresech pohledů. Na těchto výkresech je nutné mít podpisy sousedů včetně uvedeného jména, adresy, narození a čísla jeho pozemku.

Ohlášenou stavbu lze provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Nebude-li Vám souhlas doručen do 30 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz, platí, že stavební úřad souhlas udělil.

Jestliže stavební úřad s provedením ohlášené stavby souhlasí, ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé Vám zašle.